it, kvinnor, skola,Det behövs fler kvinnor på landets IT-utbildningar, något som KTH:s rektor är villig att satsa på. Högst på hennes lista står bland annat att öka jämställdheten på skolan, gällande antalet kvinnor på vissa utbildningar.

Kompetensbristen inom vissa yrken är slående, något som vi bland annat skrivit om här. Men det är inte bara kompetensbristen generellt som är ett problem, även bristen på kvinnor i vissa branscher. En av de branscherna är IT-branschen.

Under hösten 2016 var 35 procent av KTH:s nya elever kvinnor

Att det under hösten 2016 var 35 procent nyantagna som var kvinnor är en ökning mot vad det var innan, och är en positiv utveckling. Men IT-utbildningarna ligger fortsatt efter. Andelen kvinnor inom IT-utbildningar har legat på liknande siffror under flera år, på ungefär 15 procent, något som är betydligt lägre än andra utbildningar på KTH. Men skolans rektor, Sigbritt Karlsson, är villig att satsa för att detta ska utvecklas. Hon säger att de under hennes år på skolan provat på en massa olika metoder för att få utvecklingen åt rätt håll, men att utvecklingen mot fler kvinnor på utbildningarna går väldigt långsamt. Men hon tänker inte ge upp för det. Visionen är att utveckla utbildningarna, miljöerna för lärande och jämställdheten. För att locka fler kvinnor kan det behövas att struktur och andra saker i utbildningarna förändras, och framförallt synen på branschen. Ett sätt för att lösa problemet skulle kunna vara att ta fram fler kvinnliga förebilder inom IT, och att inte bara lyfta fram Steve Jobs och Bill Gates i historieböckerna. Det gäller att IT-branschen också ska kunna var en plattform som lyfter in kvinnor, inte bara behöver dem. Man behöver även marknadsföra utbildningarna på rätt sätt för att locka in kvinnor.

”Där tror jag vi behöver arbeta närmare både det privata näringslivet och den offentliga sektorn så att de är med vid rekryteringar och marknadsföring av de här utbildningarna”, säger Sigbritt Karlsson till tidningen Computersweden.