Bemanningsbranschens omsättning fortsätter att öka och bemanningsföretagen blir allt fler, kanske är det branschens bästa år. Detta beror bland annat på en ökad efterfrågan på tjänster och en stor kompetensbrist inom vissa kunskapsområden i Sveriges arbetsliv.

Branschorganisationen Bemanningsföretagen har i sin senaste statistik lyft fram siffror som visar på att den tidigare gynnsamma bemanningsbranschen även under det tredje kvartalet av 2016 fortsätter att växa. Både omsättningen för branschen som helhet och antalet bemanningsföretag ökar, skriver DagensHandel.

find jobRåder kompetensbrist i landet

En anledning till ökning inom rekrytering för framförallt områdena IT, teknik, kontor och administration är stor brist på kompetens i dessa branscher. Därav har bemanningsföretag som speciellt fokuserar på dessa områden, som bland annat http://www.andara.se/, en viktig roll i dagens och framtidens rekrytering. För, det är just specialister på rekrytering av rätt kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Något som många företag tyvärr inte har internt. På branschorganisationen Bemanningsföretagen säger man också att det i framtiden ska användas mer moderna metoder för rekrytering överlag, och för att få in fler nyanlända med olika kompetenser i arbetslivet. Bemanningsbranschen är faktiskt ett lättare sätt för att få jobb om man har brist på kontakter, vilket idag kan vara avgörande för om man får ett jobb eller inte.

E-handeln använder bemanningsföretag

En bransch som flitigt använt sig utav bemanningsföretag är bland annat e-handeln. I en artikel publicerad på ehandel.se kan man läsa att många av bemanningsföretagen startar jakten efter personal åt e-handelns julrush redan på våren, detta för att inte konkurrera med resten av branschen närmare inpå julen. E-handeln behöver ofta fyr- eller femdubbla sin personal på lager och logistik inför julen, och om det behövs upplärning för att få jobbet är det viktigt att söka tjänsten i god tid.

Att söka jobb via bemanningsföretag

Det är egentligen som att söka vilket jobb som helst. Man ska ha ett bra CV och ett anpassat personligt brev för tjänsten och företaget i fråga. Men det gäller också att ha koll på hur man kan marknadsföra sig själv på bästa sätt.