Är det något ungdomar har problem med idag är det väl att uppfattas som trovärdiga. Det är verkligen synd att de nya generationerna är så pass misstrodda – men kanske är de det med rätta? Det är svårt att avgöra och åsikterna är många. Unga brukar ju hävda att de förtjänar allt tänkbart förtroende, men när de väl får det kanske det inte går så bra som de själva har väntat alla gånger. På samma sätt kan man förstås anmärka att vuxna måste våga ge förtroende till yngre, trots att de vet att det kanske inte slutar perfekt jämt.

Självklart ska föräldrar inte ge barn lösare tyglar än vad som är nyttigt för dem, men det är ju viktigt att hela tiden ge barn mer ansvar, så att de lär sig att handskas med det.

Man kan också se det ur ett mer samhälleligt perspektiv, där det finns de som kan tycka att ”dagens ungdom” – detta epitet som ständigt går i arv! – faktiskt ÄR mindre trovärdiga när det kommer till ekonomi och så vidare. Sannolikt är det många fler ungdomar som behöver googla ”kreditupplysning privatperson” än vuxna… Men kom ihåg att alla är vi barn i början, och på något sätt måste man ju lära sig!